vorige pagina

R-K Kerk te Velp 

Onze Lieve Vrouwe Visitatie Emmastraat 18 

U bevindt zich thans in de kerk, die in 1885 gebouwd is door J.W.Boerbooms, een [neogotische kruisbasiliek met toren)De eerste kerk van Boerbooms,geïnspireerd op de late Nederrijnse gotiek.

U zult wel begrijpen dat rond het 100 jarig bestaan in 1985 het één en ander is  gerealiseerd. o.a. het Stiltecentrum, met glazen deuren die u zojuist gepasseerd bent en ook nieuwe leien op de toren èn een nieuwe haan. (Tussen twee haakjes: hebt u er enig idee van wat zo'n haan wel weegt?).

Als u meteen links aan houdt ziet u eerst: de icoon, geschilderd door wijlen e.m.pastoor J.J.Kroon, dat  Maria Visitatie uitbeeld, de dienstbaarheid van de  H.  Maagd tegenover haar nicht Elisabeth.

Doopkapel (1888).
Deze is toegankelijk via een deur in het kerkportaal. Na het sacrament van het doopsel volgde de symbolische opname in de Kerk via het doophek naar een  hardstenen doopvont. En de kapel is in 1957 gerenoveerd door H.G.A.Jansen.

Maria van Altijddurende B:ijstand. (1957) , een typisch plekje voor persoonlijke meditatie, ontworpen en vervaardigd door dhr.Jansen en passend bij het interieur van de doopkapel.

Kruiswegstaties.(van W.Geraedts 1912-1916) Met olieverf op linnen geschilderd door deze Velpse  kunstenaar. Voor de figuren hebben zeer zeker Velpse inwoners model gestaan. De blauwé tegeltjes hebben een betekenis gehad bij het inwijden van toen de Kerk nieuw ingezegend werd.

Sacristie.
De kerkelijke kleedkamer en bewaar plaats van de rituele gebruiksvoorwerlen..

Zij altaar (links).
Toegewijd aan Maria en in identieke uitvoering als het hoofdaltaar. Op de tombe staat afgebeeld: De Verkondiging door de engel Gabriël met  de " ten Hemelopneming" en de k:roning van Maria door haar Zoon.'

Hoogaltaar.
Gekocht of geschonken tussen 1889 en 1918 en waarschijnlijk afkomstig van het Atelier Stoltzenberg  te Roermond. De tombe bestaat uit zandsteen met kopergravures, de retabel uit wit marmer.
De vier zittende evangelisten zijn afkomstig van de in 1957 gesloopte preekstoel.
De op koper gegraveerde voorstellingen zijn: De offergaven van Kaïn en Abel; Isaäk met hout voor het brandoffer; het H. Hart van Jezus met biddende engelen,  het offer van Abraham en de viering van het Paaslam.
De reliëfs in de retabel zijn: Het offer van Melchisedech en de wonderbare broodvermenigvuldiging. Daarboven reliëfs van. de Mannaregen in de woestijn en Mozes slaat water uit de rots.
Aan de zijkanten: flankbeelden van Petrus en Paulus.

Gebrandschilderde ramen boven het hoofdaltaar. (v.Woerkom 1964. voorstellende scènes uit Maria's leven. Onder v.l.n.r. Aankondiging van de blijde Boodschap; bezoek (visitatie) van Maria aan Elisabeth en de geboorte van Christus in Bethlehem.
Bovenste deel: de bruiloft te Cana; Christus' kruisdood met Maria, Johannes en Maria Magdalena en de kroning van de H.Maagd door de Vader, Zoon en de Geest.

Altaartafel.
Na de liturgievernieuwing is ook de communiebank opgeofferd aan de moderne liturgische eisen. Het hekwerk van de oude communiebank is in de thans in gebruik zijnde Altaartafel opgenomen. Er zijn centraal schildjes aangebracht met het Eucharistisch symbool van de broden en de vissen; en van de Verlosser als leeuw, die door zijn gehuil zijn dode welpen tot leven wekt.

H.Hart en Mariabeeld.
Geschenk uit 1882 en gesneden uit lindehout.

Als u hier, nu terugkijkt naar het gedeelte boven de ingang dan ziet u het zangkoor, een mooi venster en hèt instrument bij uitstek voor kerkgebouwen, het orgel.
Het achter boven de ingang/portaal in de kerk geplaatste orgel uit 1927 van orgelbouwer v.d.Bylaardt - Dordrecht is door achterstallig onderhoud en door veranderde liturgische opvattingen niet meer voor vieringen geschikt. Daarom is er in september 1985 het Mennes orgel op het altaar in gebruik genomen. Het huidige historische instrument uit 1843 is oorspronkelijk voor de N. H. Kerk te Westkapelle gebouwd en begin deze eeuw naar Maastricht verhuisd. Daar is het door de Velpse parochie aangekocht en tegen de Noordzijde van het priesterkoor weer opgebouwd.