"het vuur in de mens"

IS HET VUUR VAN DE LIEFDE

 

 

 

Het vuur in de mens

dat van alle tijden is.

.............................................................................................................................

 

Een vuur is sinds ‘mensenheugenis’ in ons mensen ontstoken.        

 

Dit vuur is door Christus in ‘mensheid’ opnieuw aangewakkerd. En is als ‘christendom’ ons een voertuig geworden door de eeuwen heen.

 

Verzamelplaatsen om dat vuur met elkaar te delen, hebben mensen gebouwd, van zaalkerkjes tot hoge kathedralen toe.

 

Verzamelplaatsen voor ontmoeting.

 

Dat vuur is als een ‘geestelijk vermogen’ in ons mensen werkzaam. Dat geestelijke vermogen ‘in ons’ kan ons mensen aansporen om in de geest van ‘een liefdesvuur’ verder te leven.

 

En dat ‘goddelijke vuur’ dat Christus in ‘mensheid’ opnieuw heeft aangewakkerd, is al van den beginne in het leven werkzaam.                         

 

Dus ook in mensen zoals jij en ik, ‘wij’ zijn begeesterd door dat licht, als een vorm van levensliefdesenergie.

 

Laten we elkaar aansporen om dit licht, deze energie in ‘elkaar’ zichtbaar te doen zijn. Dat is ook mijn wens, voor deze tijd, onze tijd, om deze geest, woord en gestalte te geven, dit met elkaar te delen door ‘ontmoeting’ in geestelijke en fysieke contacten.

 

‘Ontmoetingen’, met het verlangen op deze wijze onze wereld onze samenleving de goede richting te banen. Niet alleen op momenten van gebed, doch ook in momenten van ontmoeting met een lach of een traan, of in momenten van dialoog, van aandacht naar de ander, de vreemdeling een mens op straat, door een gebaar, een handdruk, een schouderklopje van je mag er zijn, wat of wie je ook bent.

 

Een goed jaar in 2018 gewenst.

 

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

Kerst en Oudjaar

2017-2018