vorige pagina

"ORA  et LABORA et AMOR"

Van verticaal naar horizontaal

LEIDRAAD: Voor een oecumenische wijze van samen bidden, werken en ontmoeten. Door de paden van het Ora et Labora et Amor te volgen.

 

Betekenis: Bid en werk en heb elkaar lief in de ontmoeting. Zoals christus ons zei: heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad Joh. 13:34.

 

Een levenswijze:

Laudare: Eerbetoon aan de ander.

Lofzang of dankjewel zeggen tegen de liefde. Dat ons gegeven is van den beginnen af. Laudare betekent hier; eerbetoon aan alle Universele Liefdes Energie, dat in het leven zichtbaar en onzichtbaar aanwezig is.

Benedicare: Liefde als Inwijding door raadgeving.

Elkaar tot zegen zijn; noch ik, noch jij, kan de bezitter van ‘liefde’ zijn. Want ‘liefde’ geven wij door, ‘wij’ zijn ontvangers en doorgevers van liefde.

Praedicare: Voorspellen van de goede boodschap.

Dat wij; dragers worden van het goede nieuws! Het goede nieuws dat voortkomt, uit de ‘oude wijsheid verhalen’ en vernieuwend denken. Dat we vertalers mogen worden naar de Nieuwe Tijd.

Laten we biddend, werkend en beschouwend hieraan gestalte geven.

Het oude verlangen tot rijping laten komen door nieuwe  betekenis te geven aan de oude woorden, met vernieuwende ‘waarden’. Voortbouwend aan de opdracht die Christus ons 2000 jaar geleden heeft gegeven.

Samen delen en verwerken wat gebeurd, wat je ziet, wat je hoort tijdens het lezen van tekst en het luisteren naar woorden die tot ons komen, in geloof en verlangen. Het gaat hier dan om de dialoog en het luisteren. De een spreekt en de ander luistert, en die luistert, die spreekt erna. Zo luisteren we naar elkaar tijdens het lezen en zo horen we van elkaar de antwoorden en de persoonlijke gedachten die we uitspreken, en wat het teweeg brengt. Dat wat we lezen en naar elkaar uitspreken mag een doorwerking hebben in ons dagelijks leven. Zo ook, kan het dagelijks leven een inbreng hebben in wat we lezen, ervaren en naar elkaar toespreken.

Dat wat hier gebeurd, dat wat we ervaren in het dagelijks leven mag een ‘doorverwerking’ hebben in de taal en de woorden die we uitspreken. Dat wat we ervaren in de vieringen, thuis en op het werk, kunnen we het beste doorleven en doorlezen via het pad van de 5 wegen die we kunnen gaan, als groep of gemeenschap. Binnen de kerkelijke tradities waaraan wij deelnemen.

BID EN WERK EN HEB ELKAAR LIEF IN DE ONTMOETING.

1.      Lectio et Collatio       (lezen en verzamelen)

Lezen uit de Schrift of andere Wijsheid/verhalen, door ‘samen’ woord en daad met elkaar te verbinden.

2.      Mediatatio et Participatio  (stil verwerken en veranderen)

Door rust en verstilling tot onszelf komen, het verzamelde laten bezinken in ons bewustzijn.

        3.      Contemplatio et Silentio    (beschouwen en zwijgen)

In beschouwing overgaan in zwijgzame berusting, onszelf de tijd gunnen, elkaar in een liefhebbende houding te accepteren in die we zijn, in een tijdspanne van zwijgend ervaren.

4.      Oratio et Incarnatio  (lofuiting in gezang en omvorming)

Loftuiting of samenzang, daarmee omvorming laten gebeuren. in iets anders worden, verandering door vreugde en genietingen.

5.      Actio et Tentatio       (in beweging zoekend en tastend)

Door actieve betrokkenheid in beweging komen, zoekend, tastend, proeven en proberend, door beproeving gaan en oud leven tot nieuw leven vormen.

Communicatie en dialoog in omgang met elkaar:

1.       Wat lees/hoor je?                        [lezen][horen]

2.       Wat betekent dat, voor jou?         [overwegen]

3.       Waar heb je moeite mee?             [kritisch zijn]

4.       Waar kan je verder mee?             [beschouwen]

5.       Samen doen!                              [actie contemplatie]

6.       Wel onderscheid blijven maken, wat hoort bij jou, en wat hoort bij de ander!

 

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen