vorige pagina

 

"EIGEN WERK"

Door betekenis en begripsverkenning het leven meerwaarde geven:

 

1. Schepping, beginsel van het ontstaan van alle verscheidenheid.

 

 

2. Voortgezet leven op aarde.

 

 

2a De kracht van leven dat liefde en hartstocht gescheiden houdt..

 

 

3. Man en vrouw in harmonie, ieder vanuit hun geschapen zijnswerkelijkheid.

 

 

4. Het vormende aspect van het leven, scheppend en ontvangend in meervoudigheid.

 

 

5. Zielenkracht of 'liefdes intens' dat het 'vormende' schoonheid geeft.

 

 

6. Het Christus mysterie, dat vanuit - 'liefdesintensiteit' - 'mensheid' - een ander aanzien gaf.

 

 

7. De tranen van God.     De 'Almacht' van God anders uitgelegd.

 

 

8. Man en Vrouw in wederzijdse herkenbaarheid, in het speelveld van het leven.

 

 

9. De 'Gulden Driehoek', het trapezium van de veelzijdigheid. 

 

 

10. De vorming van het leven. Het 'leven' in het spanningsveld van kosmische krachten tot voltooiing brengen.

 

 

11. Geest, Hart en Lichaam - Ziel, Oer en het Gezonde verstand als een totaliteit bezien.

 

 

12. Wijsheid en Verlichting, de 'indalende geest' die mensheid richting gaf.

 

 

13. Toen was er het woord, dat vanuit een 'vormende' samenwerking verstaanbaar is geworden.

 

 

14. Het Goed en het Kwaad, benoemen en betekenis geven in de wereld van vandaag.

 

15. Het 'leven' doorgeven in transparantie - transcendentie en transformatie, door werkzaamheid.

 

 

16. Het mysterie van het leven begrijpen, en de 'durende' kruisweg van mensheid tot stilstand brengen.

 

17. Liefde en verdraagzaamheid tot kunst verheffen.

 

18. Man en Vrouw in verscheidenheid, strevend naar samenhang, 'zichzelve' losmakend van eigenbelang.

 

 

19. Groenheid en Natuur als een Perpetuum mobile. Het eeuwige bewegen van al het leven op aarde.

 

 

20. Geboorte momenten van nieuw leven, altijd nieuw, altijd veelzijdig, eeuwig herhalend.

 

 

21. Kringloop van de Wederkerigheid, altijd nieuw, altijd veranderbaar.

 

 

22. Van Alpha naar Omega, mens tel je zegeningen en begin opnieuw.

 

 

23. Het Althar van de Wereld, en de zin van ons bestaan.

 

 

24. Eerbied voor het leven.

Albert Schweitzer: "Ik ben leven, dat wil leven, te midden van leven, dat leven wil"   (2006-05-07)