vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

Brief 12.

 

Veroorzaakt het begrip 'Vrijheid van meningsuiting' vandaag de dag een 'collectieve' stoornis in Nederland?