vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

1. Escalatie 

 

Blijven geloven in een humaniseringvan de wereld.

Cornelis Vreeswijk had en droom in een nacht. Hij droomde dat staatslieden op stoelen zaten, en toen … ondertekenden zij een document, stonden op en zeiden, er zijn geen oorlogen meer, geen tanks en geen soldaten meer, en niemand kent nog het woord oorlog of militair.

 ‘NU’ zijn we zoveel jaren verder, en kan gezegd worden dat het een mooie droom was. Maar ook, dat het inmiddels niet meer klopt. Geen; ‘Generaal of Koning, Minister of President’ is in staat uit te spreken: ‘er is geen oorlog meer’. Zij zijn, zo blijkt het, ook niet in staat om oorlogen te voorkomen.

 Het zijn de mensen van een volk of staat te samen, die kunnen zeggen: EN NU IS HET GENOEG! Nu kiezen wij vanuit de macht van een geweten dat door een heel volk gedragen wordt, tegen agressie en oorlogsgeweld. Kiezen voor vrede en veiligheid, omdat ieder van ons vanuit een persoonlijke motivatie, een krachtig nee wil laten horen. Niet door de wil van één partij, maar door de stemmen van een geheel volk. Een krachtig nee tegen een alles overwoekerend en indoctrinerend mediageweld. Tegen een ‘geweldscultuur’ die ook in ons land zich heeft ingenesteld tot in de kleinste vezels van het mediaspektakel.    

Door de wil van allen, één gedachte, één wil, tot een drive die door miljoenen mensen wordt gedragen, en dat zich tot ‘één wil’ kan vereenvoudigen. Dat vormt zich dan tot ‘een wil of macht’ met een kracht die ongekend is omdat het de wil van allen is.

 En die ‘wil’ zet negativiteit om in voortvarendheid, door het delen van welvaart en voortspoed. Aandacht vooropstellen voor ‘meer menselijkheid’ in een wereld die door industrialisatie en technologie zichzelf meer en meer van de natuur heeft laten wegdrijven. Wij kunnen niet wachten op dromen die gerealiseerd worden, het is nu of nooit, niet wachten tot we net zoals de mensen in Rusland ‘monddood’ geraken.

 Blijven geloven in een humanisering van alle werelddelen op aarde, te beginnen in onze eigen omgeving!  Dat is de oproep van dit verhaal. Humanisering betekent hier leven met respect voor al het leven op aarde. En in het bijzonder de omgang van mens tot mens. Door menslievendheid, respectvolle aandacht voor het anders zijn, niet wreed, en met respect voor menselijke veelzijdigheid.