vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

3. Zelensky:

 

Zelensky vraagt vandaag ook aan de tweede kamer, betrek de burgers in de verdediging, tegen de terreur van het Kremlin, voor democratie.

Dit moet nu echt een ‘Kantelmoment’ worden in de tijd.

 Dit moet nu echt een historisch ‘Kantelmoment’ worden, en dat Kantel moment is het oorlogsdrama in Oekraïne.  “Dit nooit weer”, niet in woorden, maar in daden. Niet door politici, niet door wereldleiders, maar door mensen, door burgers, door individuen, door mannen, door vrouwen.

 Niet alleen in hun eigen stad of dorp, niet alleen in je eigen land, of Europa. Ook Azië, ook Canada, ook de Verenigde Staten of Engeland, ja op wereldschaal moet er een ‘eenheidsgedachte’ ontstaan dat ‘Vrede’ bevordert en ‘Vrede’ afdwingt door een ‘sterke wil van alle mensen’.

 Alle mensen niemand uitgezonderd op deze wereld, dienen daaraan te beginnen, dat is een ‘mensenplicht’, dat er een ‘eenheidsgedachte’ over vrede en veiligheid wordt ontwikkeld, dat tot ‘saamhorigheid’ leidt in het uitvoeren ervan, dat in alle lagen van de bevolking opgang doet.  Die ‘eenheidsgedachte’ is al lang door mensen en instituties, via literatuur in voorbeelden en raadgevingen aan mensen (de mensheid) voorgesteld. 

 Helaas moeten we constateren dat het merendeel van de mensen, die ‘eenheidsgedachte’, aan zich voorbij laten gaan, het niet als een dwingend advies willen zien. Niet kunnen of willen beseffen dat de ‘oplossing’ tegen vijandige destructie, de ‘eenheidsgedachte’ is. Daarvan afhankelijk is, dat de drive voor vrede daarvan afhankelijk is.

 Voorbeelden en raadgevingen daarover, voor landen en werelddelen, zijn er te over. Wat maar niet beseft gaat worden is, dat dit alles daarvan afhankelijk is, van het geloof en inzet van ‘alle’ mensen, (dat individuen het naar elkaar uitspreken).

 Hier gaat het over, het hebben van een ‘overtuigende wil’ dat mensen kunnen hebben, en deze met elkaar willen delen, los van politieke overtuigingen. Dat is een eenheid in het ‘willen’, dat gemeenschappelijk gedragen dient te worden.