vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

9. Heet hangijzer:

 

OVER OORLOG EN VREDE.

Waar ligt de werkelijke macht van een volk, een land? :

Ieder volk zou zich sterk moeten maken, om het goede te willen en het kwaad te weren. Om het leven voor elkaar waardevol, zinvol en leefbaar te maken, in saamhorigheid. Het kwaad, agressie of ontevredenheid bestrijden door een gezamenlijk gedragen mening en inspanning om het zo te willen dat iedereen er profijt van heeft.

 

Dan is een volk ook in staat zijn bestuurders, leiders, presidenten of machthebbers te corrigeren, wanneer dat nodig is. Zie de oorlog en het gewelddadig oorlog voeren van Rusland, geleid door de machtswellusteling Poetin.

 

Agressie, terreur en oorlogvoering:

Agressie, terreur en oorlogsvoering, daarin zijn wij mensen altijd meteen bezig, vanuit de journalistiek te melden wat er is gebeurd, hoe erg het is, en wat we moeten gaan doen. Als de calamiteit of oorlog voorbij is, gaan we verder met de orde van de dag. We kijken niet terug (behalve bij het herdenken), gaan ons niet bezig houden met de vraag, hebben wij met ons gedrag ertoe bijgedragen aan het conflict? En kunnen we herhaling voorkomen door ons bezig te houden met ‘beide’ kanten van het verhaal?

 

Er wordt geen aandacht besteed aan de jarenlange prikkels, intimidaties of indoctrinerende voorbeelden van ongepast gedrag of leefwijze, binnen de eigen cultuur en maatschappijen. De aandacht en waarschuwingen van klokkenluiders en oplettende mensen worden laconiek naast zich neergelegd en weer gaat de mens door met de orde van de dag.

 

Ja, er komen artikels en commentaren in de krant of in boeken opgeschreven, en wordt er een tijdje veel of weinig aandacht aanbesteed en wederom gaan we door met de orde van de dag. Dat kan niet langer zo, dat moet anders, dat zijn we aan al die doden en gewonden, en al aan al die vernielingen verplicht.

 

De aanval op Oekraďne, een soeverein land, moet een Kantelmoment worden voor Europa en de gehele wereld. Dat dient in kernachtige woorden neergezet en uitgesproken te worden. Niet alleen door politici, wereldleiders, politieke partijen en presidenten, maar in de eerste plaats door mensen, kort samengevat ‘het volk’. Mensen van een land, in alle geledingen, van laag tot hoog. Daar ligt de sleutel van een nieuw verbond, de verbroedering van volken en naties over de hele wereld, te beginnen in eigen land.

 

Te beginnen in eigen land.

Dat is van groot belang dat we beginnen met onze eigen levenswijze, ons eigen land onze eigen cultuur. Al te lang zijn we bezig geweest met ‘de schuld’ bij de ander te zoeken of te leggen. “De wereld verbeteren begint bij jezelf” is een wijsheid die al eeuwen geldt. En dat geldt zeker voor nu, in onze tijd. Want wereldwijde grenzen vervagen steeds meer door internationale verbanden, en door de digitale communicatiemiddelen, waaraan wij allen deel van zijn en gebruik van maken.

 

Het kan niet duidelijker gezegd; verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Laten we dat dan ook gaan doen, als we de toekomst van onze kinderen veilig willen stellen, dan zullen we nu aan het werk moeten. Het vijand denken bijvoorbeeld tussen Oost en West is een ‘heet hangijzer’ geworden waaraan niemand zijn vingers wil branden, toch zullen we daaraan moeten beginnen.

 

La Lucas

3 mei 2022 Nijmegen