MIJN  KLOOSTERTOCHTEN

 

 

     

 

ORA et LABORA et AMOR

 

 

* OMZIEN NAAR ELKAAR *

Hier volgt een “voor aankondiging” van het boekje ‘Compassie Doen’.

 

Dit is een PowerPoint presentatie

 

"EIGEN WERK"

 

 

'Liefde', als bron voor compassie en mededogen ...

 

'Staan in het krachtveld van de liefde'

 

ACTUEEL:

1.     Werkboek voor een actieve gelovige NIJMEGEN - ORTHEN

 

2.     Iconografisch panorama.        NIJMEGEN 

 

3.    Voormalig Abdij Sion        DIEPENVEEN 

 

4.    Bidden, werken en ontmoeten op NIEUW SION  

 

5.    'God'  of  'DatWatGodIs' .... 

 

6.   Pagina met herinneringen aan de broeders van Abdij Sion

 

7.   De Grote Kerk en De Sint Janskathedraal in 's-Hertogenbosch

 

8.   Webpagina's Kloosters en Kerken

 

9. Kasteelklooster Bronckhorst in Velp (Noord Brabant)

 

9a. Kasteelklooster: Ambacht Centrum Grave in Velp

 

10. Het Emmausklooster te Velp - Voormalig Kapucijnenklooster

 

11.  Het Boulesspel spelen met Anthoon in Nijmegen

 

 

I. Mijn reizen naar kloosters van de Strikte Observantie

Achelse Kluis - Zundert - West Malle

II. Het Moederhuis van de Karmelieten in Nederland te Boxmeer

De Ramen - Vormingshuis en de Sint Petrus Basiliek

III. 'Liefdes-intens'  - Liefde als bron en inspiratie voor compassie in het publieke domein

Met deze website, blijf ik pogingen doen, om mijn belangstelling en betrokkenheid te tonen in verband met religiositeit, met geloof, en spirituele belevingsmomenten, met het idee dat we aan 'geloven' een andere betekenis moeten geven, juist in onze tijd, en tijdens gemeenschappelijke samenkomsten in buurtkerken, kloosters, en geloofsgemeenschappen. Tijdens mijn deelnames en het bezoeken van vieringen rond het altaar in de voorbije jaren, hebben altijd het mysterie en de diepe geloofsbetekenis van de gebeden en de geloofsverhalen, een hoopvolle verlangende en verwachtende indruk op mij achtergelaten. Waarvan  het 'omvormend proces'  van geloven een belangrijke  motivatie van mij blijkt te zijn.

Anthoon Lucas Budel

Wij, die geroepen worden

om in het licht van een nieuwe dagenraad te staan.

Laten wij gehoor geven aan de 'roepstem'

van ons geweten en laten wij de raadgevingen van 'Profeten' en 'Meesters in de filosofie' blijven 'navolgen'.

 

IV. Nieuw Sion een spirituele gemeenschap voortbouwend op voormalig Abdij Sion

V.  De SanSalvatorgemeenschap in Orthen / s'Hertogenbosch

 

 

Familie en Boulen.