vorige pagina

“ VAN VERTICAAL NAAR HORIZONTAAL ”

 

Tekening God of ‘DatWatGodIs’ is: 1. Aandacht 2. Betrokken 3. Zorgzaam 4. Mededogen 5. Respect 6. Liefde.

 

Tijdens religieuze en spirituele bijeenkomsten, waarom zoveel aandacht naar boven. En zo weinig horizontaal, naar elkaar toe?

Dat wat God niet kan:

De ‘Almacht’ van God zit in het geloof van mensen.

Dat wat God niet kan en de mens wel kan, zit in het gegeven: dat de Almacht van God in zijn schepping zit, de creatieve natuur en in de mens. Gods energie of levenskracht is als een ‘constante’ altijd aanwezig, zoals de zon aanwezig is voor de aarde.   Als een constante stroom van voedende kracht, niet goed, niet slecht. Zowel de groei als het sterven, wordt door die constante kracht in werking gezet. En dat is niet goed of niet slecht, het is dat het is.

Dat wat God, energie of levenskracht niet kan dat kan de mens wel. De mens kan het verschil maken tussen goed of slecht, tussen ongebreidelde overdaad of harmonieuze samenhang. Als dat besef duidelijk is dan kunnen wij aan het werk. Tijdens religieuze of spirituele samenkomsten.

 

Heden is het tijd:

Heden is het tijd voor de horizontale geloofsbeleving, de liefdesbeleving van mens tot mens. De horizontale lijnen zijn de contacten en de ontmoetingen van mensen met elkaar. Van naar elkaar toe, en van elkaar weg, in een betrokken wisselbaarheid, met een betrokkenheid los van etniciteit, stand of status. Elkaar de hand reikend binnen een spirituele religieuze betrokkenheid. 

Waarbij we de oude grenzen slechten, die ons weerhielden elkaar te ontmoeten of de hand te reiken. Opdat we in een gezamenlijke opgetogenheid ‘menszijn’ kunnen gaan vieren.

Op de tekening: 

De lijnen naar boven geven onze gerichtheid aan naar God, onze smeekbeden opdat het kwaad zou ophouden te bestaan. Maar als God daartoe niet in staat blijkt, dan zullen wij dat zelf dienen te doen. Als wij God als levenskracht kunnen zien, als kracht dat in ons mensen aanwezig is, dan kan deze kracht in ons als ‘liefdesvermogen’ biddend en werkend aanwezig zijn door ontmoeting. Wij kunnen dat liefdesvermogen bij elkaar in beweging zetten in naam van de liefde, ‘Universele Liefde’ of in ‘DatWatGodIs’, dat vanaf geboorte al in ieder mens aanwezig is.

 

Anthoon Lucas Budel

9 januari 2018

Nijmegen