vorige pagina

 

AMBACHT - CENTRUM

 

 

Ambacht Centrum Grave

Het Ambacht Centrum Grave wil een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving en doet dat door vraag en aanbod met betrekking tot ambachten, vakmanschap, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een andere zorgvraag te verbinden met elkaar en met alle inwoners van Grave en directe omgeving.

Bestuur

Graag stellen we het bestuur aan jullie voor:

Voorzitter: Jochem Jacobs

Secretaris: Suzanne Heezen

Penningmeester: Theo Lemmen

Contact

Stichting Ambacht Centrum Grave – voor een inclusieve samenleving.

Bezoek- en postadres: Basilius van Bruggelaan 2 – 5363 VA Velp

info@ambachtcentrumgrave.nl

Nieuws

Nieuwe voorzitter Ambachtscentrum Grave

Sinds 1 April heeft het Ambachtscentrum Grave een nieuwe voorzitter. Het Ambachtscentrum zet zich, sinds 26 April 2018, in voor het behoud en de versterking van verschillende ambachten van binnen en buiten de gemeente Grave. De doelstelling van het Ambachtscentrum is om een bijdrage te leveren aan de inclusieve samenleving en doet dat door vraag en aanbod met betrekking tot ambachten, vakmanschap, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een andere zorgdraag te verbinden met elkaar en met alle inwoners van Grave en directe omgeving.

De afgelopen jaren heeft het Ambachtscentrum, met dank aan onder andere Roelofs en Haase, kunnen opereren vanuit het rode nonnenklooster te Velp. Vanuit dit historische klooster, welke deel uitmaakt van de drie-eenheid, zijn inmiddels al verschillende activiteiten georganiseerd. Door middel van Facebook en andere kanalen worden mensen geďnformeerd over aanstaande activiteiten en de mogelijkheden om deel te nemen.

Jaap van Geel, een van de grondleggers van de stichting, zet zich actief in om verschillende doelgroepen samen te brengen met de verschillende ambachten die er zijn. Samen met Suzanne Heezen (secretaris), Theo Lemmen (penningmeester) en Babs Jaspers (voormalig voorzitter) vormt Jochem Jacobs nu het bestuur van de stichting Ambacht Centrum Grave. Jaap van Geel en Babs Jaspers blijven betrokken als adviseurs van het bestuur. Sinds begin dit jaar heeft Jaspers besloten de rol van voorzitter te willen overdragen en is de heer Jochem Jacobs bereid gevonden om vanaf 1 april deze rol over te nemen. Jochem Jacobs, onder andere lid van de gemeenteraad namens het CDA en voorzitter van de stichting Gericht Voor Elkaar, is bereid gevonden de taak van Babs Jaspers over te nemen. “Het is bijna een onmogelijke taak om de inspanning en inzet van Babs net zo goed voort te zetten, maar ik ga mijn best doen” aldus de nieuwe voorzitter.  Jochem Jacobs: “In de aankomende periode wil ik met het bestuur gaan inventariseren welke ambachten er zoal gebruik wensen te maken van de stichting en waar ze zoal behoefte aan hebben. Vervolgens willen we deze ambachten zo goed mogelijk faciliteren en verbinden met geďnteresseerde mensen vanuit alle hoeken van de samenleving”.

Gegevens

Stichting Ambacht Centrum Grave.

KvK-nummer: 71562028

Bankrekening: NL07 SNSB 0706 1928 18

Gerard (rondgang klooster)

Jaap van Geel (Werkplaats)