vorige pagina

 

Kasteelklooster Bronckhorst te Velp (NB)

Basilius van Bruggelaan 2 5363VA 15 september 2019

 

De Heiligenbeelden in de kloostertuin.

  Alfonso de Liquori Stichter van de mannelijke tak der Redemntoristinnen. Bisschop en kerkleraar.

 

  Alfonso de Liquori 1696-1787

 

  Voetstuk van Alfonso

 

 

  H. Clemens Theoloog en Priester een voormalige Tsjechische bakker die een overtuigde Redemtorist werd.

 

  H. Clemens Theoloog Priester 1751-1820

 

 H. Gerardus Majella Kloosterling Portier Kleermaker

 

  Gerardus Majella 1726-1755

 

   Sint Jozef en kind

 

   Jozef en kind. Jozef, voedstervader van Jezus en broodheer van Maria

 

  De Lourdes grot met Maria. Verbeeld de verschijning aan Fatima te Lourdes in Frankrijk