vorige pagina

Rondvensters nabij kruisgewelf

CHRISTUS MENSWORDING BELOOFD

 

CHRISTUS MENSWORDING VOLTOOID.