Zaterdag 3 September 2005


 

Presentatie en Excursie Programma;

Op zaterdag 3 september is het lustrumboek van de Stichting SOGK gepresenteerd in de Oude Calixtuskerk te Groenlo. Gekozen was voor een bezoek aan twee kerken die (kunst) historische waarde en relatie hebben met de oude Callixtus, namelijk de RK St. Franciscuskerk in Zwillbrock, (Duitsland net over de grens) en de St. Mattheus in Eibergen.

De lunch is gebruikt in de zaal van City Lido, en er zijn twee lezingen  gepresenteerd met als titels: "de Oude Gelderse Kerken" mede door Karel Emmens, schrijver en eindredacteur van het te presenteren boek, en "Kerken na de reformatie", kwantiteit en kwaliteit, door Jean Gardeniers.

 

 

 

St Mattheus kerk in Eibergen

 

St Fransiscus kerk in Zwillbrock

 

Oude Calixtus kerk in Groenlo