vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

 7. Over Tolerantie - Menselijke waardigheid.

Waarom doen zoveel Nederlanders zo vaak zo ‘Narrig Negatief’?

 Narrig Negatief …

Om daar een antwoord op te kunnen vinden, zullen we in eerste instantie moeten weten wat ‘narrig negatief’ betekent! ‘Narrig’ zou wel eens het ‘voorspel’ voor ‘hufterig gedrag’ kunnen zijn. Want ‘narrig’ betekent: knorrig, gemeenlijk, en brommerig zijn op de dingen die jou niet zint. En ‘hufterig gedrag betekent dan; lomp, onbehoorlijk, onbehouwen of ongemanierd. En veel mensen denken het recht te hebben, deze ongemanierdheid of lompheid, naar willekeur te mogen toepassen.

 Het erge van deze ongemanierdheid is, dat het door de massamedia, zoals de krant, radio, tv, zo veelvuldig en breeduit neergezet wordt. En dat het, als het ware, een voorbeeld functie wordt voor vele anderen. Het één beïnvloedt het ander, en vice verca. En ‘narrig negatief’ kan dan als het ware een grondhouding worden, waardoor anderen beïnvloedt worden, of hinder van hebben. Vaak zijn het individuen die op straat of in het openbaar andere mensen stangen, of middels groepsgedrag anderen lastig vallen door agressief gedrag of uitlatingen. Vaak heeft het te maken met opvoeding, politieke of sociale onvrede, en tijdens openbare gebeurtenissen of toestanden.

 Narrig negatief …

Mij is opgevallen dat het voor veel Nederlanders een grondhouding is geworden. En onafhankelijk of ‘hun’ redenatie wel of niet klopt, gaan zij door met negatief reageren, en is er bij hen geen ruimte te horen wat een ‘ander’ zegt, doet of beweegt. In onze eigen directe omgeving is daar niet altijd zo duidelijk iets van te merken. Wel is het opvallend dat dagelijks op TV, de Krant of Internet, met talkshows of praatprogramma’s, dit agressieve gedrag wordt vertoond of dik aangezet, zoals ook op Twitter, Socialmedia, Hyves, You-Tube enz. 

'Narrig Negatief', is dan ook voor mij, een verzamelbegrip geworden van negatieve activiteit, in het openbare publieke leven, dat een sterke benadelende uitstraling heeft voor anderen die daardoor hun leefomgeving, als onveilig gaan ervaren.

‘Narrig negatief’ is het tegenovergestelde van Tolerantie – Menselijke Waardigheid – en Gerechtvaardige Meningsuiting.

 Als we het over ‘narrig negatief’ hebben, dan heeft dat ook te maken met ‘tolerantie’- ‘menselijke waardigheid’ – en ‘meningsuiting’. Daarvoor is het bovenstaande, een belangrijke voorkennis, om dit hoofdstuk in te leiden.

 Vrijheid – Vrede – Welvaart – Gerechtigheid – Gewelddadigheid, zijn de hoofdstukken in mijn verhaal over maatschappelijke en gemeenschappelijke betrokkenheid, in de open samenleving die wij Nederland noemen.

 Om Nederland, of welke samenleving dan ook, weer tot een homogene gemeenschappelijke samenleving te krijgen is betrokkenheid van allen een belangrijke vereiste. Om een beetje overzicht te houden over waar het hier om gaat, spreek ik van 5 hoofdstukken van begrippen die heel goed aanduiden waar de knelpunten zitten, en die ons weerhouden te leven in een gerechtvaardigde samenleving of gemeenschap. Afgekort kom ik tot een volgende samenstelling van de letters V.V.W.G.G. [1.vrede-2.vrijheid-3.welvaart-4.gerechtigheid-5.gewelddaddigheid] Met de Welvaart in het midden, is aan de linkerzijde van ‘Welvaart’ sprake van een afhankelijkheid met 1.Vrede en 2.Vrijheid, en is rechts van ‘Welvaart’ sprake van onrust door gebrek aan 4.Gerechtigheid, en teveel aan 5.Geweld en agressie.

'Narrig Negatief' speelt hier een belangrijke rol in, omdat het mensen weerhoudt om samen naar oplossingen te zoeken. Al te veel en al te vaak, worden mensen de mond gesnoerd, als ze het bespreekbaar willen maken, door reacties als: wat een onzin, dacht je nou echt dat mensen veranderen, of; het geweld in de wereld is niet te stoppen, en; jij bent zeker ook zo’n wereldverbeteraar!  

Laten we met zijn allen, er af en toe even bij stilstaan, over de vraag; wat heb ik bijgedragen aan 'narrig negatief' in het openbare debat, wanneer we van mening verschillen.

La Lucas