vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl
 Mijn Twitter berichten

 

Wie heeft het voor het zeggen in deze wereld?

 

"DAT NOOIT MEER"

1. Rechten van de mens

2. Omslag: Een cultuuromslag is nodig.

3. Aan Vrede Werken

4. Wat te doen?

5. Door de wil van allen, één gedachte, één wil.

 

 

Brief 24    Willens en Wetens een durende wil tot vrede uitspreken

Brief 23    Over wereldvrede Titus Brandsma

 

Brief 22    Onze culturele en morele waarden vandaag

 

Brief 21    Een complex maatschappelijk probleem

 

Brief 20    Wat is er nodig voor een wereldwijde vrede?

 

Brief 19    Waar blijft de 'wil' tot verbroedering?

 

Brief 18    Die het voor het zeggen hebben  

 

Brief 17    Wereldvrede moet van binnenuit komen.

 

Brief 16    Dat Nooit Meer, vanbinnenuit Titus Brandsma

 

Brief 15    Over oorlog, agressie en vrede

 

Brief 14    Veel mensen zijn narrig negatief