vorige pagina

Brief20

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

WAT IS ER NODIG VOOR EEN WERELDWIJDE VREDE?

                             

“VERBROEDEREN WERELDWIJD”

Een activiteit dat volgende oorlogen kan voorkomen!

 

Verbroederen op wereldschaal, het lijkt haast onmogelijk. Maar we moeten er wel ‘met zijn allen’ aan beginnen. ‘Verbroederen’ betekent als ‘burger’ vriendschap willen en mensen daartoe uitnodigen over grenzen heen. Wanneer mensen van alle volken, (samenlevingen) in de wereld in staat zouden zijn, humanisering, rechtvaardigheid en vredelievendheid in hun dagelijkse ’levenshouding’ gestalte te geven. Dan zou er vrede kunnen ontstaan tussen alle volken die nu vijandig tegenover elkaar blijven staan.

 

Oekraïense president Zelensky wil een initiatief voor Wereldwijde Vrede starten.

Dat deed hij in december 2022. Die Vrede kunnen wereldleiders niet zonder burgers tot stand brengen! Een “Wereldwijde Vrede” kan enkel en alleen tot stand komen, als ‘alle’ burgers van de ‘volken’ op deze aarde, “een durende wil tot Vrede gaan uitspreken.

La Lucas: als iemand dit initiatief mag uitspreken is het Zelensky wel.

 

Over Oorlog of Vrede.

Sommigen mensen blijven zeggen, het is “Gods wil” dat geschied.

Je zou beter kunnen zeggen:

Niet Gods wil geschiedde (dat wat er in onze wereld gebeurt). Maar het sturende (zoals de wereld een richting in wordt gestuurd), de willende, inschikkende (dat wat mensen doen en laten), regulerende (volgens een bepaalde orde lopende samenleving), denkende, kritische (dat wat mensen afwijzend of stilzwijgend goedkeuren), vermogende (waartoe mensen in staat zijn en beïnvloedbaar zijn) is de denkende laag in de mensheid, deze beïnvloedt dat wat gebeurde, wat gebeurt en hoe iets geschiedde.

 

(Er is geen hogere macht die ons beschermt. Maar wij burgers van de onderscheidende landen, zijn de ‘wil’ en de ‘daadkracht’ achter hoe iets gebeurd, hoe het kwaad de balans ontwricht en of hoe het goede de balans weer hersteld).

 

(Er is geen hogere macht die ons beschermt, wel bestaat er een energieke levenskracht, die mensen tot goede daden aanzet)

www.anthoonbudel.org/lucas/tweets/8verbroederen.htm

 

WAT IS ER NODIG VOOR EEN WERELDWIJDE VREDE?

 

1.  Verbroederen tussen landen en wereldgemeenschappen

2.  Vijanddenken ongedaan maken, door eigen schuld te erkennen

3.  Vredelievendheid uitspreken ondanks oorlog dreigende taal

4.  Dat mensen meer met elkaar praten over geloof – liefde – vrede en toekomstgerichtheid.

 

-     We willen toch vrede?

-     We willen toch veiligheid op straat?

-     We willen toch respect voor elkaar?

-     We willen toch geen straatterreur?

-     We willen toch geen zinloos geweld?

-     Waarom veroordelen we niet de prikkels die tot geweld aanzetten?

-     Waarom denken te veel mensen te weinig na, over initiatieven die tot vrede en vredelievendheid kunnen aanzetten?

-     Daarvoor is een nieuwe wereldorde nodig!

-      

www.anthoonbudel.org/lucas/vrede2/vredelievend.htm

 

www.anthoonbudel.org/lucas/tweets/13actiefmeedenken.htm

 

Vandaag bepalen wij wat in toekomst gebeurt, door actief mee te denken. Maar je bepaalt ook toekomst als je niets doet, dan verandert er niks!

 

La Lucas

(brief20wereldvrede.htm)