vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

“COMPASSIE DOEN”

UIT DE VERHALENBUNDEL VAN LA LUCAS:

Nieuwsbrief 13 ‘La Lucas’

2022-08-08

 

Onze culturele en morele waarden vandaag de dag.

Aan het milieu is te zien, hoe moeilijk het is, bijvoorbeeld: in verband met de probleemstellingen van het milieu, hoe moeilijk het is om op maatschappelijke wijze, gewoontes en industriële vervuilende en destructieve elementen, ongedaan te maken, te doen ophouden te bestaan. Zo, ook is het gesteld met onze culturele en morele waarden. Op gemeenschappelijke wijze hebben we het laten gebeuren, dat die normen en waarden, die in de loop van de eeuwen ons culturele landschap hebben gevormd, de laatste 80 jaar hebben laten aantasten van binnenuit.

 

Er is een voedingsbodem ontstaan voor radicale (en raciaal of gewelddadig) mensonterende verhalen en industriële technologische uitgebeelde verbeeldingen, dat zijn werkelijkheid’s gehalte niet alleen vindt in plaatselijke gebeurtenissen, maar, dán erger nog, door de massamedia uitvergroot wordt tot commerciële handelswaar (filmindustrie).  

 

Dat zijn maatschappelijke en culturele ‘toerekenbare tekortkomingen’, van een land of burgerbevolking.

Iedereen is er getuige van, en toch is er geen beweging in te krijgen, in die massa, dat ‘burgerbevolking’ heet, om daar iets tegen te doen of een halt toe te roepen. Die massa bepaald in ‘werkelijkheid’ de machtsverhoudingen op politiek vlak, zij zijn vanuit de grond af aan verantwoordelijk hoe de politieke machtsverhoudingen komen te liggen, waardoor er wel of geen politieke ‘geharrewar’ ontstaat, dat bij catastrofale gebeurtenissen de oorzaak kan zijn tot agressie en of rechteloosheid. Daarom is het zo belangrijk dat ‘die burger’ uit zijn ‘anonimiteit’ kruipt, en zich verbindt met een burgerbeweging die zijn verantwoordelijkheid neemt. Om tot een maatschappij en samenleving te komen, waar een ieder zich thuis en veilig kan voelen.

 

´La Lucas´

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen

 

  

Meer lezen? Ga naar: Vrijheid van meningsuiting een goed recht, maar ...