vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

OVER HET ‘MENS’ ZIJN, EN DE VERSCHILLEN IN HET MAN EN VROUW ZIJN, EN DE SEKSUALITEIT.

 

HET BEGRIP VROUWELIJK BESTAAT, HET IS EEN GEGEVEN.

HET BEGRIP MANNELIJK BESTAAT DAT IS EEN GEGEVEN.

ALLE MENSEN KOMEN VOORT UIT EEN BIOLOGISCHE, EN SEKSUELE

SAMENSMELTING VAN EEN MAN EN VROUW.

DAT IS OOK EEN GEGEVEN.

 

Alle mensen, lees mannen en vrouwen, komen voort uit een seksuele samensmelting. Alle kinderen groeien in beginsel op onder het ouderlijke gezag van een man en vrouw, een Vader en Moeder. Onder invloed van ‘hen’ groeien kinderen op, met of zonder broertjes of zusjes. De straat waarin zij opgroeien, de scholen die zij bezoeken, het land waarin zij leven zijn bepalend hoe zij mentaal gevormd worden.

TEGELIJKERTIJD IS ER SPRAKE VAN  OMSTANDIGHEDEN DIE DOOR ORGANISCHE, PSYCHOLOGISCHE EN MENTALE INVLOEDEN, s'MENSEN PERSOONLIJKE BELEVING IN DE SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT, BEÏNVLOEDEN, EN ANDERS ERVAREN WORDT DAN ALGEMEEN GELDEND WAS. WAARDOOR MEER DE PERSOONLIJKE  OMSTANDIGHEDEN BEPALEN MET WIE MENSEN IN RELATIE GAAN.

Ouderschap:

Nu, in de 22ste eeuw is het een algemeen goed geworden, dat ouders scheiden van elkaar. En dat Vaders of Moeders er voor kiezen om alleenstaande ouder te worden. Tevens kiezen L.H.T.B.I  ouders er voor om als 'paar' hun kind op te voeden in gedeeld ouderschap.

 

'Gender' betekent identiteit, je bent die je bent. Is die of dat wat je bent. Genderneutralen willen geen onderscheid  meer maken tussen de seksen en hun identiteit, en de daaraan toegeschreven eigenschappen of gedragingen. “Dat is de dood voor alle seksualiteit en intimiteit” .  (Anthoon)

Onderwijs:

In de voorbije eeuwen hebben kerken, religieuze instellingen, overheden en gezagdragers, de seksualiteitsbeleving tussen mensen beknot, in de ban gedaan. Ouders en opvoeders, leerkrachten op scholen, hebben kinderen van den beginne af aan vele vaardigheden geleerd om in de samenlevingen als de onze, te kunnen overleven en zich staande te houden.

 Er heeft echter, door die vele belemmeringen, geen algemeen ‘onderricht’ plaats gevonden in huiselijke kring of in het onderwijs, over seksualiteitsbeleving, en hoe daar mee om te gaan. Dat is een gemis dat tot heden door, vele problemen veroorzaakt, in de sociale sfeer en in het publieke domein.

Seksualiteit beleving en intimiteiten:

........

Wordt vervolgd.

 Anthoon