vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

Anthoon wordt verteld dat hij mensen kwetst.

 Er zijn mensen die zeggen dat Anthoon het recht heeft te zeggen wat hij wil, maar, dat hij daarmee mensen kwetst, door zijn Gender verhaal. Anthoon denkt dat dit niet waar is, en hij gaat dat hier uitleggen.

Anthoon zegt dat hij weet waar hij het over heeft. Wat hij zegt, zegt hij onder zijn persoonlijke verantwoording, en daar staat hij garant voor. Dat mensen niet kunnen, of niet willen begrijpen, wat hij vertelt, dat is jammer en niet leuk voor hem. Zijn verhaal is zijn ding, wat anderen daar mee doen is hun ding. Soms stelt hij de mens verantwoordelijk voor zaken die in zijn optiek niet deugen. Dat is de strekking van zijn verhalen.

Ik had 5 Gender aandachtspunten op een rijtje gezet in een facebook bericht, en daarna een facebook bericht betreffende het ‘Beste jongens en meisjes’ schandaal. Specifiek reageerde zij op mijn vraagstelling: MEISJES EEN MEISJE NOEMEN KAN NIET MEER?  Alle gekheid op een stokje, dat meen je toch niet?

Een van hun letterlijke reactie is als volgt: je mag zeggen wat jij wil .. er staat geen straf op het uit onwetendheid kwetsen van gender neutrale mensen en kinderen.

Ik begrijp heel goed dat jongens en meisjes die in een genderbeleving raken kwetsbaar zijn. Maar je moet niet vergeten dat mijn verhaal vooral bedoeld is voor de aanwezige moraal van deze tijd. De bedoeling van mijn verhaal over de Gender Verschillen is altijd geweest om daar duidelijkheid in te schetsen, opdat er, op een open en eerlijke manier over gesproken kan worden, vooral door volwassenen. Ik denk daarom ook niet dat ik daar mensen mee heb gekwetst, wel is zeker dat die overtuiging die ik schrijf, vanuit een ander gezichtspunt gezien kan worden, en dat dit voor hen niet leuk is, dat er mensen zijn die er anders over denken. Toen er werd beweerd dat je geen “Beste jongens en meisjes” meer kan zeggen, wist ik dat er een aantal dingen de verkeerde kant op gaan.

GENDER NEUTRAAL heeft voor mij, de betekenis: dat je de verschillen tussen jongens en meisjes, tussen mannen en vrouwen gaat wegdenken met een bepaald doel, dat is wat hier in Nederland gebeurd. Ik vind dan ook dat GENDER NEUTRAAL als begrip erg verwarrend en misleidend is. Ik denk dat het begrip bedoeld is om de dominantie van de man naar de vrouw ongedaan te maken, in de zin dat zij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Een negatief effect daaraan is, dat het ‘man zijn’ en het ‘vrouw zijn’, daarmee op een behoorlijke dwingende wijze geneutraliseerd dreigt te worden, en dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Het dwingt ons tot een betekenis van, jij mag je nu ineens niet meer gedragen als man en vrouw zoals de mens die je bent, vanuit een eeuwenlange traditie van menselijke ontwikkelingsfasen. Neutraliseren betekent in de zin van het woord dat bepaalde eigenschappen van mensen, vanuit hun menszijn (man-vrouw) worden weggepoets, ongedaan gemaakt, gedwongen terzijde gelegd, niet meer ter zake doende. Die verschillende aspecten van seksualiteitsbeleving, die verscheidenheid als man tot vrouw zijn een ‘waardevol natuurlijk fenomeen’ in de seksualiteit belevenis van het menszijn, dat blijft, en is een natuurlijk gegeven. Waar we zeker nu in een tijd van, dat we ons van de natuur in al haar oorspronkelijkheid dreigen weg te groeien, dat we daar zeker niet minder behoefte aan zullen hebben.

 

Mannen en vrouwenemancipatie:

Emancipatie heeft volgens mij de betekenis van: gelijke rechten, normen en waarden voor mensen zowel mannen als vrouwen. Ik ben dan ook een voorstander van dat de dominantie van het mannelijke  verleden en nu in onze tijd, door regels en leerprocessen ongedaan kan worden gemaakt, niet alleen door regel en wetgeving, dat zullen mensen ook met ‘elkaar’ moeten regelen.

Genderdiversiteit gaat over de verschillen:

Ik heb geschreven: Gender is niet het lichamelijke kenmerk van een mens, maar de gevoelde of ervaren overtuiging ‘dat je bent die je bent’. Genoemd heb ik 5 Genderbegrippen om een structuur te schetsen van duidelijkheid, voor hoe je er over kan denken en hoe je er mee kan omgaan. Daarmee denk ik dat die structuur ons kan helpen op een zinvolle wijze met elkaar te kunnen praten over de verscheidenheid van mensen over hun seksualiteitsbeleving en omgang met andersdenkenden.

Seksualiteit is eeuwenlang door kerk en staat onderdrukt:

Dat maakt dat we als samenleving daar niet mee hebben leren omgaan. Daarom is het van belang dat we dit niet alleen aan de Massamedia kunnen overlaten, het is mooi dat er meer openheid is gekomen via het medium Tv en Programma’s over de diversiteiten, maar we zullen dat echt vooral van ‘mens tot mens’ moeten doen. Dat proces mag niet door een supra ‘dominante’ Media dwingelandij tot stand komen.

Seksualiteit heeft voor mij de betekenis van:

Het is niet meer zo dat de seksualiteit een zaak is tussen twee personen alleen, jawel; de intieme lichamelijke beleving gaat alleen die twee mensen aan. Doch het praten erover, de ideeën en meningen erover, wat wel en wat niet kan, het opschonen van de negatieve beďnvloeding van kerk en staat uit het verleden, dat alles dient op communicatief niveau bespreekbaar te zijn tussen mannen en vrouwen, tussen mensen en mensen. Er dient verantwoording afgelegd te worden over gedane zaken en voorbije beďnvloeding, en we kunnen beginnen vanuit onze eigen directe omgeving.

11 mei 2006. Dieren (Gld)

 

De bedoeling van mijn verhalen is, mensen in hun bijzondere hoedanigheid die ze zijn, tot elkaar te brengen, dat kan niet zonder verhalen. Dat is best moeilijk, helemaal moeilijk wordt het als Genderneutraal, in de zin zoals ik het heb omschreven, algemeen opgeld gaat doen.

 

Anthoon Lucas

29 april 2023

Nijmegen