vorige pagina

GENDER ONTWIKKELINGEN:

Sommige mensen denken dat ik tegen “GENDER ONTWIKKELINGEN” ben. Dat is echter helemaal niet waar. Dat kan je ook goed lezen op mijn ‘gender pagina’s’ van mijn website. Daar zie je dan ook dat ik een gender reeks op een rijtje heb gezet. He. + Le. Ho. Bi. Tra. Int, Voor alle duidelijkheid He. staat voor Hetero met de betekenis dat een man weet dat hij een man is en een vrouw dat zij vrouw is. Waar ik probeer te schrijven over de hoed en de rand. En dat het niet verkeerd is om uit te gaan van waar het allemaal begonnen is, en dat is “heteroseksualiteit”, waardoor iedere man en vrouw in beginsel als baby en kleuter uit voort komt, uit een verbintenis tussen een man en vrouw.

Want de manier waarop de ‘gender verschillen’ aan de man gebracht worden, is echter niet in orde. Het gegeven dat deze mensen het begrip ‘beste jongens en meisjes’ in de ban hebben willen doen, geeft al aan wat er in beginsel fout aan is. Ik denk wel dat wij met zijn allen moeten gaan nadenken over hoe LHBTI mensen zich het beste kunnen voorstellen, bijv. ik ben ‘trans’. In plaats van in het vakje Man of Vrouw, vul je in ‘trans’, of beter nog ik ben Homo.

Het weg redeneren, van de begrippen mannelijk of vrouwelijk, van een voor iedereen zichtbare biologische werkelijkheid, dat aan de basis ligt van al het dierlijk leven op aarde, is onmenselijk en tegen alle natuurlijke bestaansorden in.

Mij wordt verweten dat ik niet begrijp hoe een pijnlijk proces het is voor veel jonge mensen die met hun bij geboorte bepaalde sekse moesten leven. Dat is echter de ene kant van het verhaal.

De andere kant gaat over hoe een samenleving als de onze, door een kleine groep mensen, die met doctrinair geweld, zich doelmatig zijn gaan losmaken van de reguliere (hetero) samenleving waarin zij zich bevinden. Vanaf de jaren 2017 proberen zij die samenleving te dwingen zich los te denken van haar biologische werkelijkheid. De biologische werkelijkheid van onze mensensoort als diersoort, te verdoezelen of weg te praten. Door aan te bevelen dat een jongen geen man, en een meisje geen vrouw meer genoemd kan worden.

En dat is niet juist en helemaal niet nodig, en doet aan de seksualiteitsbeleving van mensen tekort.

Nijmegen 9-9-2023

Anthoon

Als je wilt weten wat ik bedoel over hoe radicaal dat is, ga dan naar:

www.anthoonbudel.org/gender/neutraal.htm