naar vorig    Startpagina
Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl
   

 

klik hier: boekje Publieksdag

29 mei 2016

 

 

 

 

 

 

 

'EEN VREDES INITIATIEF'

 

NIJMEGEN

2016

 
 

 

 

 

 

'EEN VREDES INITIATIEF'

 

 

“T E G E N B E W E G I N G”  - initiatief –

 HOE BELANGRIJK IS HET, DAT WIJ ONS VERSTAND GAAN GEBRUIKEN, NAAST ONZE ‘GOEDE WIL’ ?

 

 

DE SAMENHANGEN TUSSEN:  VREDE – VRIJHEID – WELVAART – GERECHTIGHEID - GEWELDDADIGHEID – ZIJN VAN BELANG!

ALS WE KIJKEN EN ERVAREN, WAT ER ALLEMAAL MIS GAAT, OM ONS HEEN !

 

 

 

 

WAAR BEVINDEN ZICH DE SCHROEIPLEKKEN?: OP HET WERK, IN DE POLITIEK, EN IN DE KERKEN ALS RELIGIEUZE INSTITUTEN!

NIET ALLEEN DE POLITIEK, DE KERK EN DE STAAT, ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR WAT ER MIS GAAT !

WAT LATEN ‘WIJ’ GEBEUREN IN NEDERLAND AAN PRIKKELS DIE AANZETTEN TOT ‘GEWENNING’ AAN:

AGRESSIE – GEWELD – INTIMIDATIE – CRIMINALITEIT EN  DOODSLAG ?

U EN IK, ZIJN DAAR OOK VERANTWOORDELIJK VOOR !

 

 

 

 

DAAROM NODIG IK MENSEN UIT, MEE TE GAAN DOEN AAN ZELFBEZINNING, KIJKEN NAAR WAT IEDER VAN ONS AAN VREDE, VEILIGHEID EN GERECHTIGHEID KAN BIJDRAGEN?

 

 

 

 

IK NODIG U, JOU, UIT, MEE TE GAAN KIJKEN, DOOR BRAINSTORMING, NAAR; WAT VEROORZAAKT HET KWAAD IN ONZE MAATSCHAPPIJ EN SAMENLEVING?

LA LUCAS – NIJMEGEN

Sinds 1 januari 2015

www.lalucas.nl