Vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

DE WERELD VAN MORGEN [toekomst], WORDT VANUIT HET VERLEDEN, EN DOOR ONS MENSEN, VANDAAG, GEVORMD EN BEPAALD!

 

GEBEURTENISSEN - EVENTS

HET INITIATIEF  LA LUCAS

STATEMENT - BEGINSELVERKLARING

NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE

ACTUELE THEMA'S

DE WERELD VERBETERAAR

ADRESSEN VREDES INITIATIEVEN

GANDHI - A-HIMSA

RELIGIE EN MAATSCHAPPIJEN

 

 De initiatiefnemer van La Lucas:

Anthoon Budel

Nijmegen