naar vorig  Startpagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

Een ‘Statement’ voor Tegenbeweging:

In respect en onder eigen verantwoordelijkheid, willen wij ten overstaan van alle goedwillende mensen in deze wereld, de volgende intentie onderschrijven, tot voordeel van het zielen/heil van mensen, en een gerechtvaardigde maatschappij, waarin mensen vrijelijk kunnen wonen, leven en werken.

 Niet in afhankelijkheid van een God of overheid, maar door het geloof in eigen kunnen, en door de zekerheid dat wij; ‘mensheid’ naar een hoger plan kunnen tillen. Door onze krachten te bundelen in de ‘wil’, ‘samen’ te gaan doen wat nodig is.

 

1.  Dat wij; bij alle dingen van de dag aanwezig zullen zijn, opdat wij onze verantwoordelijkheid zullen kunnen nemen, in zaken die nodig zijn, en die ten goede komen voor onszelf en anderen.

2.   Dat wij ons zélf bevrijden, van bovenmatige winzucht, en dat daardoor ook anderen, bevrijd moge worden van alle onrust, die onze wereld teisteren. 

3.   Dat wij onze gaven en ‘inzichten’ gaan inzetten voor het algemeen belang van mensen. 

4.   Dat wij naar eer en geweten, met onze inzichten en conclusies, voor het heil van mensen, in dialoog mogen gaan met ‘hen’ die niet kunnen zien waar de ‘schroeiplekken’ zich bevinden, en wie voor die ‘schroeiplekken’ verantwoordelijk zijn.  

5.   Wij troosten en ondersteunen elkaar, en steunen ook zij, die voor ons vreemden zijn, opdat ook ‘zij’ zich bij ons thuis zullen voelen, in het land dat Nederland heet. 

6.   Wij zullen ons blijven inzetten voor de kwetsbaren in onze samenleving. 

7.   Wij doen ons best te leven in harmonie met de ander. En verlossen elkaar van dwangmatigheid. 

8.   En steunen elkaar, in voorspoed en tegenspoed. En zetten onze ‘geest’ en ons ‘verstand’ in, ten alle tijden, om de destructieve tendensen in onze samenleving ongedaan te maken. 

9.   De ‘10 geboden’ plus het 11de gebod, aanvaarden wij als leefregels voor iedereen geldend, allereerst voor ons zelf, en voor Alle volkeren en in Alle tijden. 

Want ook de ‘rechten van de mens’ zijn een voorbeeld voor ‘ons’, voor ons handelen, en onze gedragingen. 

Dat het ‘Handvest voor Compassie’, het ‘Manifest 2000’, en de ‘Rechten van de Mens’, voor alle mensen, tot aan het eind van hun leven een leidraad moge zijn.

11de gebod: Heb elkander lief.

'Wij en ons', kan je ook lezen als: jullie.

    Anthoon La Lucas