vorige pagina

Graag een korte reactie op dit verhaal naar: a.budel1@chello.nl

 

 10.1 Een complex maatschappelijk probleem, politiek en menselijkheid.

 

Het moet gezegd. Met gedenken en herdenken houd je geen oorlogen tegen. Het moet gezegd, niet op Bevrijdingsdag, niet tijdens de verhalen en herinneringen over drama en oorlogsleed. Maar later in mei 2022, nadat Oekraďne en Rusland de overwinning gedenken op Hitlers nazi-Duitsland.

Al zo’n 72 dagen wordt het ons duidelijk dat we niets of te weinig, op wereldschaal, hebben gedaan om dit oorlogsleed te voorkomen. Op 27 februari 2022 valt Rusland met veel machtsvertoon Oekraďne binnen. Met haar eigen leugenachtige verhaal doet ze voorkomen alsof zij Oekraďne komt bevrijden van nazisme.

Te lang hebben veel mensen (wij) te weinig gedaan, om signalen, naar dit oorlogsdrama, deze enorme aanval op een soeverein land te voorkomen. Op het buurland van Rusland, Oekraďne. Wereldleiders, minister-presidenten, politici, bestuurders, hebben 77 jaar zitten dromen op het bed van de democratie. Zij zijn tot heden absoluut niet in staat gebleken om deze oorlog te voorkomen,

Met gedenken en herdenken hou je geen oorlogsdrama’s tegen.  Al die jaren zijn we doorgegaan met herdenken en gedenken, daar is niets mis mee, maar als je niet wil kijken naar de geweldsprikkels in je eigen cultuur, land of maatschappij, dan doe je te kort aan ‘wat je wenst dat nooit meer gebeurd.

Kunnen leugens de wereld regeren? Nee, zij kunnen wel de wereld destabiliseren. Poetin (het Kremlin), is daar een goed voorbeeld van. Niet alleen ontwrichten zij maatschappelijke verbanden, maar zijn zij ook verantwoordelijk voor ernstige nucleaire oorlogsdreigingen. Met het gevaar van duizenden zo niet miljoenen doden op wereldschaal.

Leugens de wereld uit, zou een mooie slogan voor de nieuwe tijd kunnen worden.

“Leugens de wereld uit” is de nieuwe slogan, dat tot verbroedering zou kunnen leiden. Democratieën zouden daarin het voortouw moeten nemen. Landsbestuur kan je niet alleen aan de politiek (is overheid) overlaten, in hun discutabele werkzaamheid raken zij vaak te ver van de maatschappelijke realiteit vandaan.

De samenleving bestaat uit mensen, burgers, zij zijn ‘de dragers’ van de democratie. Als het daar mis gaat, gaat het ook in de democratie mis, en worden er foute keuzes gemaakt. De aandacht voor politieke besluitvaardigheid dient zich dan ook naar het burgerveld te verplaatsen.

Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid heden ten dage?

Mensen in de democratieën dienen zich, naar mijn mening, af te vragen, waarom gedragen de anderen zich zo vijandig? Waarom viert een misdadige Legertop “het Kremlin”, de overwinning op haar roemrijke verleden, terwijl zij zich op hetzelfde moment vergrijpt aan burgers en gebouwen in Oekraďne?

Ruslands legertop met Poetin aan het hoofd, viert op 9 mei 2022 de overwinning op nazi-Duitsland, een foutere combinatie kun je niet bedenken.

Grootste Leugenaar aller tijden.

De leugen viert hoogtij in veel werelddelen en maatschappijen. Poetin en zijn Kremlin Generaals maken het wel erg bont, eenmaal begonnen met verzinnen en het voorleggen van leugenverhalen, dan is het eind niet meer in zicht. Het is daarom ook een burgerplicht dat je, je bezint op, waar je voor kiest. Kiezen voor een partij gebeurt in grote aantallen, en door fout getinte partijen kan het gebeuren dat ‘menselijkheid’ in de politiek verloren gaat, en ‘onmenselijkheid’ ervoor in de plaats komt.

Nieuwe Cohesie Vormen.

Vroeger was er grote cohesie tussen de mensen toen er groepen religieuze verbanden bestonden. Waarvoor mensen bij elkaar kwamen om wijsheid boeken te lezen en aan elkaar voor te dragen om het goede te doen en het kwade te laten. Nu dat aan het wegvallen is moet er een nieuwe vorm van ‘bijeenkomen’ ontstaan om weer nieuwe cohesie te vormen, die boven de partijen uit, haar goede ding doet uitwerken, beďnvloeden of voorstellen.

Dan kunnen wij een nieuw evenwicht gaan vormen, die escalaties in eigen land of wereld kan gaan voorkomen. Als dit in mensen, los van hun politieke voorkeuren, zijn uitwerking kan gaan doen ten goede van vertrouwen in elkaar, en in het samenleven, dan kan daar goed burgerschap uit ontstaan. Politiek kan hiernaast haar eigen werk blijven doen, in het besturen van maatschappijen en samenlevingen.  

Meer lezen? Klik hier ...

 

“VREDELIEVENDHEID” is op weg zijn naar vrede wereldwijd.

 

Anthoon Lucas Budel

a.budel1@chello.nl

Nijmegen