vorige pagina

Ora et Labora et Amor Beeldverhalen Lofzangen op Liefde Feest en Vieringen
Events op Nieuw Sion Natuur en Omgeving Getijdengemeenschap & Leefgemeenschap Bezinning in de tuin van de Kluizenaar

'WISSELPAGINA'.

 

SANCTUS SPIRITUS DOMINUS VOBISCUM.

betekenis: de Heiligende Geest en de Geest van Christus zij met u.

 

Een goddelijk vuur is sinds ‘mensenheugenis’ in ons mensen ontstoken.

Dat goddelijk vuur is door Christus in ‘mensheid’ aangewakkerd.

Het ‘christendom’ is ons een voertuig geworden door de eeuwen heen.

Huizen van gebed hebben mensen ervoor gebouwd, om dit ‘goddelijk vuur’ aan elkaar door te geven.

Zo ook het huis Abdij Sion. Het is ons gegeven om ‘hier’ in een nieuw elan de ‘geest’ van Christus, nieuw woord te geven en in een oecumenisch leefgemeenschap de geest van Christus in ‘elkaar’ tot uiting te laten komen.

Sanctus Spiritus Dominus Vobis cum:

Het ‘Heiligende vermogen’ van die Geest, van dat vuur en van Christus, is in ons. ‘Die’ heiligende geest is het die mij aanspoort om in de geest van Christus verder te leven.

Het ‘goddelijke vuur’ dat Christus heeft doen opstaan, is al van den beginne in het leven werkzaam. Dus ook in mensen zoals jij en ik, ‘wij’ zijn begeesterd door dat licht, die levensenergie.

Christus spoort ons er toe aan dit licht, deze energie in ‘elkaar’ zichtbaar te doen zijn. Dat is ook mijn wens, om in deze tijd, in deze geest en door zijn woord, dit met elkaar te delen door ‘ontmoeting’ in geestelijke en fysieke contacten.

‘Ontmoetingen’ met het verlangen op deze wijze onze wereld onze samenleving de goede richting te banen. Niet alleen op momenten van gebed, doch ook in momenten van een lach of een traan, of in momenten van dialoog, van aandacht, een gebaar, een handdruk of een schouderklopje.

Het zij gezegd.

Anthoon Lucas Budel

Nijmegen-Diepenveen

 

 

Blijven staan in het krachtveld van de liefde ...

 

‘Liefdes-energie’, is als een magnetisch krachtveld in ons bestaan werkzaam. Deze kracht, deze ‘liefdesenergie’ bevindt zich in de ‘binnenvelden’ van ons levende organisme. Maar deze kan ons ook bestralen, zoals de zon die ons tot leven brengt.

Laten wij ons bewust worden van dit krachtveld van liefdesenergie, dat ons steeds weer er toe aanzet, het opnieuw te proberen, elkaar lief te hebben. Vanuit deze energetische stromingsgebieden, brengen impulsieve contacten ons nader tot elkaar. Soms hapert het en raken die liefdeslijnen in elkaar verstrengeld en remt het ons af en wordt het ons maar moeilijk duidelijk wat daar de oorzaak van kan zijn. Maar als we doorgaan en weer opnieuw beginnen, ervaren we dat we er van geleerd hebben.

Laten we ons bewust worden van die liefdeslijnen ook in het dagelijkse leven en ontdekken waar de paden liggen voor liefdeswisseling. Die krachtvelden van liefdesenergie leiden ons door de tijd heen, en bekleden ons bij momenten met ‘schoonheid’.

“Liefdes-energie” als krachtbron van menselijk bestaan, stuurt en leidt ons naar ontmoeting en vertrouwen tijdens de contacten die wij beleven met elkaar op straat, op school, op het werk, de club, in de kerk, en via de communicatie kanalen van onze moderniteit.

Wij, mensen, zijn door onze geboorte als het ware ‘met’ liefdes-levensenergie als krachtbron in het leven gezet. Vanaf onze geboorte en kindertijd, is ons bewustzijn, hier steeds meer van los geraakt. Jaar in jaar uit zijn er stremmingen ontstaan die ons ervan weerhouden, ons in volle overgave door ‘liefde’ te laten leiden. En toch worden wij iedere keer weer opnieuw uitgenodigd, door ontmoeting, tot het delen van liefdesvaardigheid vanuit de krachtbronnen en de weelderigheid van de natuur, die ons ook voortdurend uitnodigt er van te genieten. Laten wij ook elkaar uitnodigen ons te oefenen in de ‘liefdeskunst’.

Elkaar stimuleren en uitdagen om liefdeslijnen te ‘vrijwaren’ van stremming en achterdocht, ondanks de ups en downs die bij het leven horen. Door ons menszijn, zijn er momenten dat wij elkaar kunnen maken of breken, dat is een gegeven. En dan zijn we ‘tijdelijk’ niet in staat om dat wat we bij geboorte hebben meegekregen, te laten stromen en naar buiten te brengen. Laten we bereid zijn te leren van de liefdeslessen die het ‘leven’ ons geeft. Daaruit kunnen wij voortgang boeken en door ‘liefdesvaardigheid’ onze ‘liefdes-energie’ verheffen tot liefdeskunst;

 

In het krachtveld van de liefde door ‘ontmoeting’.