vorige pagina

 

EN HET LICHT VERLICHTTE ONS:

 

Litanie of lofzang…

 

 

Christus: mens geworden zoon Gods,

reizend licht vanaf onze geboorte.

Christus: menselijke schepping door God?

Christus: menselijke verbeelding door geloof?

Christus: menselijke verbeelding uit verlangen?

Christus: menselijke schepping uit man en vrouw?

 

 

We weten het niet! Wat we wel weten is; dat in het begin van onze jaartelling, een ‘heilige geboorte’ heeft plaats gevonden, weerloos tussen de machten en de krachten van het kwaad en de verdrukking.

 

Uit een niet wetende duisternis van vroeger tijden, hoorden ‘mensen’ van ‘die hemelse geboorte’. En ‘Kerk-Vaders’ die het weten konden, vertelden de mensen hoe zij op de knieën moesten, met een angstig geweten en neergeslagen blik. En staande voor ‘hen’ die het altijd beter wisten, waren deze mensen machteloos woordeloos.

 

Mysterie (geheim/zien) van de liefde in herkenbaarheid.

Mysterie (geheim/proeven) van de liefde in zuiverheid.

Mysterie (geheim/horen) van de liefde in waarheid en geweten.

Mysterie (geheim/tasten) van de liefde in de ontmoeting.

 

Mens die de aarde ontstijgt.

Mens die zijn oerkracht ontstijgt.

Mens  die de hebzucht ontstijgt.

Mens die zijn wellust ontstijgt.

 

Christus onze Herder …

Christus onze Hoeder …

Christus de Heelmeester …

Christus onze Voorganger …

Christus de All-wijze …

 

De mens die volgt …

De mens die lijdt …

De mens die strijdt …

De mens die zegeviert …

 

Christus: …

Heilzame Leermeester die mensen samenbrengt …

Heilzame Heelmeester die mensen genezing brengt …

Heilzame Leidsman die lijdende en strijdende mensen tot vrienden samensmeed …

 

 

 

Dat wij … via zijn geest en door onze wil en ons verstand, ons naar Hem blijven richten; opdat wij door geloof en diepgang, verder zullen gaan dan onze ouders en voorouders.

 

‘Sterkte’ zal onze kracht zijn, ‘ordening’ onze aanbeveling, en ‘liefde’ in ons midden.

 

Als mens zullen wij kunnen blijven kiezen tussen goed en kwaad, tussen groei en sterven, tussen eigen behoeften en de verlangens van anderen.

 

De man Gods (Christus), en zijn Moeder (Maria) zijn ons een voorbeeld, niet door wereldse macht en kracht, maar door een nieuwe wijze van kijken naar spirituele, mystieke ervaringen, door contemplatieve momenten van bezinning, op plaatsen en momenten die daar geschikt voor zijn, in de geest van onze tijd.

 

In ‘Hem (Christus) en door Haar’ (Maria) is het woord vlees geworden (in de mens overgedragen). En zij hebben het (liefde) door hun aanwezig zijn, aan ons getoond, hun aanwezigheid was voor ons een belofte; opdat ‘Zijn’ woord ook in ons gestalte zou krijgen. En iedere keer weer zijn ‘zij’ ons ten voorbeeld, een weg ten waarheid en eeuwige leven.

 

Ordening = geloofswaarheden op elkaar afstemmen. Liefde in ons midden = door liefde laten leiden. Tmeegvds.

 

Anthoon 2009-01-01.