vorige pagina

 

GELOOF - HOOP - LIEFDE

 

Geloof, hoop, en liefde, zijn een eenheid, en de hoop is daarin het ‘dragend’ krachtveld. Hoop is het verlangen, ‘mens’ te mogen zijn onder alle omstandigheden, om te leven in menswaardige levens/omstandigheden, dat door ‘geloof’ gerealiseerd kan worden, en door ‘liefde’ gedijd.

 

 

Geloof, Hoop en Liefde, zijn een “heilige“ drie-eenheid dat voor ieder mens gunstige uitwerkingen kan hebben, in die zin; dat ieder mens er mee van doen heeft, en er de uitwerking van kan ervaren.

 

Voor de een is er de ‘hoopvolle verwachting’ dat het leven zich te allen tijde ten goede keert. Voor de ander is ‘hoop’ ‘niet meer of minder’ dan een te verwachten voortgang van gebeurtenissen dat dankzij God wordt gerealiseerd.

 

Geloof, en Hoop, zijn belangrijke verwachtingen die toekomstgericht zijn, en uit ervaringen voortkomen die gebeurtenissen teweeg brengen waarin ‘liefde’ een essentiële rol speelt.

 

Geloof en Hoop, zijn ‘katalyserende’ overtuigingen in mensen, waardoor zij ‘liefdesinwerkingen’, duurzame contacten, en goede gebeurtenissen kan veroorzaken. Ook al is liefde niet altijd in volle hevigheid aanwezig, hoop blijkt voor veel mensen een aanjagend/effect te hebben dat onzichtbare paden of verbintenissen legt, tussen het “idee of ontstaan” van iets, dat “wordend” gebeurt, en het “eindresultaat” ervan is dat ‘geloof en hoop, liefdes ervaringen’ ervaringen wordt vastgelegd in ons werkzame geheugen.

 

Geloof, Hoop en Liefde, zijn de belangrijkste ingrediënten van leven, waarbij hun ‘actieve’ werkelijkheid niet altijd door mensen word begrepen of onderschreven, toch zijn ze alle drie onmisbaar in hun gezamenlijke beïnvloedbare werkzaamheid,

 

 

samen of los van elkaar veroorzaken zij wordende gebeurtenissen, met meer menselijke ‘waardigheid’ als resultaat.

 

Geloof, Hoop, en Liefde, zijn een drie-eenheid waarvan ‘liefde’ de drijvende kracht zal blijken te zijn, die mensen de meeste overlevingskansen biedt, in hun strijd om het voortbestaan, door hun ongebreidelde honger naar meer comfort en welvaart.

 

 

Geloof, Hoop en Liefde, zijn actieve veroorzakers voor meer menselijke waardigheid, en door hun samenwerkende beïnvloedingen, zijn ze alle drie verantwoordelijk voor werkzame ‘spirituele’ en ‘sociale’ bewogenheid.

 

 

LIEFDE                                      Werkzame kracht in actieve bewogenheid.

HOOP                                                  Innerlijk draagveld van samenwerkend vermogen, en is op de

                                                           toekomst gericht.

GELOOF                                    Meervoudige werkelijkheid, door de geest en door denken in stand

                                                           gehouden.

 

WILSKRACHT - VASTBERADENHEID:

Ondersteund het bovenstaande, in voortgang en voortvarendheid.

 

Anthoon/Tmeegvds.

2010-04-11