vorige pagina

 

VIEREN en STILTE  .

1.

 

Samen ‘stilte’ vieren, een ‘stilte’

gedragen door  aanwezigen.

 

Hoe klein of groot de groep ook is, deze ‘stilte’ is wijds, en diepte heeft zij ook, zij wordt gekleurd door een ruimte van leegte die vol is van aanwezig zijn.

Zonder vorm, zonder kracht, voelbaar als liefde en aandacht dat tot heiliging leidt. Wendbaar is het naar alle kant.

 

Gedragen wordt deze ‘stilte’ door het verlangen van de aanwezigen, het stijgt op en daalt neer, dit verlangen ‘is’ rondom, en als geest werkt het bevrijdend door het ‘ruimtelijke’ in ons hart tot een eenheid te brengen met ‘onze’ geest onze spirituele bewaarkamer.

 

Het is ‘heiligend’ omdat die ‘stilte’ ontdaan is van menselijke onrust, van menselijke dadendrang, van verlangen naar meer, naar mooier, naar beter.

Deze ‘stilte’ voor God, is aanwezig zoals wij denken dat God aanwezig is. Stil, zwijgend, ervarend, niet als herkenbare raakbaarheid maar van iets dat stichtelijk is.

 

Wetende dat het niet alleen ‘hier’ is maar ook ‘daar’ kan zijn, zoals het gisteren er was en vandaag er is en morgen er ook zal zijn. Deze ‘stilte’ is onsterfelijk, onvergankelijk, onverbrekelijk, onaantastbaar omdat het niet te pakken is, nieting, geen leegte, geen volte maar ruimte, geloofde werkelijkheid.

 

Los van ...

een zucht dat is iets, een stem is trilling, trilling maakt vorm, en vorming maakt de mens, en de mens maakt ruis, en ruis maakt verwarring, en verwarring veroorzaakt onrust en onrust maakt wanorde, en wanorde vraagt om sturing, en ‘sturing’ wordt geleid door inzicht.

 

Inzicht ontstaat uit wijsheid, en wijsheid wordt ingegeven door Geest, en Geest wordt ervaren in stilte. Dan is vieren in stilte, samen naar God verlangen, is een ervarend ‘stilteverlangen’ dat bevrijdend gedragen wordt door de ruimte van het samen aanwezig zijn.

 

Anthoon / Tmeegvgs.

2009-10-02

 

 

 

 

 

2.

VIEREN en STILTE.

‘Stille tijd’ in een stilteviering.

 

Deze ‘stilte’ … is als een binnengaan in de ruimte van God, in de ander in ‘allen’.

 

“Stilte” … zo intens geladen van aanwezigheid, zonder vorm, zonder materie. Het is alsof het, het menselijk denkvermogen overspant.

 

Deze ‘stilte’ … De binnenruimte vullend van de ‘stilte viering’ … in de volle breedte en diepte van de Titus Brandsma Kerk. Opgewarmd door de middagzon, los van woorden en gebaren bidden mensen hier in de weldadige rust van “stilte”.

 

Deze ‘stilte’ … Laaft’ de mens tot in het binnenste van zijn wezen. Warm, weldadig, de aanwezigen omhullend, doorgeestend van aanwezigheid “van een immanente goedheid” Goddelijk en menselijk tegelijk, noösfeer van vaderlijke, moederlijke, mannelijke en vrouwelijke energie.

 

Deze ‘stilte’ … Intense aanwezigheid, voelbaar contact dat door de aanwezigen gedragen en voortgezet wordt, s’mensen ziel omvormend tot innerlijke rust.

 

Tmeegvgs.

2010-01-05

Anthoon Budel

 

(noösfeer = denkende boven laag geest of intellectuele kosmos/sfeer)