vorige pagina

 

DE REGEL VAN DE KARMEL 1247

 

1.

IN STILTE EN HOOP ZAL JULLIE STERKTE ZIJN. (21)

2.

IN HORIGHEID AAN CHRISTUS LEVEN EN ZICH IN TROUW

AAN HEM VERKNECHT ZIJN VANUIT EEN ZUIVER HART EN GOED GEWETEN.

3.

EEN LEVENSVORM AANREIKEN, WAARAAN JULLIE JE VOORTAAN MOETEN HOUDEN.

4.

AAN WIE IEDER VAN DE ANDEREN GEHOORZAAMHEID BELOOFT EN ZICH BEIJVERT DE BELOFTE DAADWERKELIJK TE ONDERHOUDEN, MET KUISHEID EN AFZIEN VAN EIGENDOM.

5.

PLAATSEN NU ZUL JE KUNNEN HEBBEN IN DE EENZAAMHEID OF WAAR ZE JULLIE GEGEVEN ZULLEN WORDEN, VOOR DE INACHTNEMING VAN JULLIE RELIGIEUZE LEEFWIJZE, PASSEND EN VOEGZAAM.

11.

LATEN ZIJ DIE MET DE CLERICI DE CANONIEKE UREN KUNNEN ZEGGEN, DEZE ZEGGEN, VOLGENS DE VASTSTELLING VAN DE HEILIGE VADERS EN DE GOEDGEKEURDE GEWOONTE VAN DE KERK.

          14.

EEN GEBEDSRUIMTE WORDE, VOORZOVER HET ENIGERMATE VOEGZAAM GEBEUREN KAN, GEBOUWD IN HET MIDDEN VAN DE CELLEN.

15.

WAAR TEVENS DE OVERDRIJVINGEN EN TEKORTEN VAN DE BROEDERS, ALS DIE BIJ IEMAND WORDEN WAARGENOMEN WORDEN RECHTGEZET, MET DE LIEFDE ALS MIDDEN.

18.

OMDAT ECHTER HET LEVEN VAN DE MENS OP AARDE EEN BEPROEVING IS, ZULLEN JULLIE ALLERZORGZAAMST JE BEIJVEREN DE WAPENRUSTING GODS AAN TE TREKKEN, OPDAT JE DE HINDERLAGEN VAN JE ONVRIEND KUNT WEERSTAAN.

19.

OMGORD MOETEN ZIJN DE LENDENEN MET DE GORDEL VAN DE KUISHEID. BESCHERMD MOET ZIJN DE BORST MET HEILIGE OVERWEGINGEN; ER STAAT IMMERS GESCHREVEN: HEILIGE OVERWEGINGEN ZAL JE BEHOUDEN. AANGETROKKEN MOET WORDEN HET HARNAS VAN DE GERECHTIGHEID, ZODAT JE DE HEER JE GOD MET HEEL JE HART EN MET HEEL JE ZIEL EN MET HEEL JE KRACHT BEMINT EN JE NAASTE ALS JEZELF. GENOMEN MOET WORDEN BIJ DIT ALLES HET SCHILD VAN HET VERTROUWEN. DE HELM OOK VAN HET HEIL MOET OP HET HOOFD WORDEN GEZET, OPDAT JE HET HEIL VERHOOPT VAN DE ENIGE HEILAND DIE ZIJN VOLK HEEL MAAKT VAN ZIJN SCHENDINGEN.

HET ZWAARD NU VAN DE GEEST, DAT IS HET WOORD VAN GOD, WONEN OVERVLOEDIG IN JULLIE MOND EN HART, EN WAT OOK MAAR DOOR JULLIE GEDAAN MOET WORDEN, HET GEBEURD IN HET WOORD VAN DE HEER.

20.

VERRICHT MOET WORDEN DOOR JULLIE IETS VAN WERK.

21.

“IN STILTE EN HOOP ZAL JULLIE STERKTE ZIJN”

 DE ANDERE TIJD ECHTER AL HOEFT DAN DE STILTE NIET ZOZEER IN ACHT GENOMEN TE WORDEN, HOEDE MEN ZICH DES TE NAUWLETTENDER VOOR VEELPRATERIJ.

IN VEELPRATERIJ ZAL DE SCHENDING NIET ONTBREKEN. WIE VEEL WOORDEN GEBRUIKT SCHENDT ZIJN ZIEL.

LAAT DUS IEDER EEN WEEGSCHAAL MAKEN VOOR ZIJN WOORDEN EN STRAKKE TEUGELS VOOR ZIJN MOND.

22.

ALWIE BIJ JULLIE DE GROTERE WIL WORDEN ZAL JULLIE DIENAAR ZIJN, EN ALWIE BIJ JULLIE DE EERSTE WIL ZIJN, ZAL JULLIE KNECHT ZIJN.

23.

EER JE PRIOR NEDERIG, VEELEER AAN CHRISTUS DENKEND, DIE HEM AAN HET HOOFD VAN JULLIE HEEFT AANGESTELD, DAN AAN HEMZELF, EN DIE TOT DE LEIDERS VAN DE KERK ZEGT: WIE JULLIE HOORT, HOORT MIJ; WIE JULLIE SMAADT, SMAADT MIJ; OPDAT JE NIET OMKOMT IN HET OORDEEL WEGENS VERONACHTZAMING, MAAR JULLIE VANWEGE GEHOORZAAMHEID HJET LOON VAN HET EEUWIG LEVEN VERDIENT HEBBEN.

24.

DIT HEBBEN WIJ JULLIE KORT GESCHREVEN, DAARMEE JULLIE GEDRACHSVORM VASTSTELLEND VOLGENS WELKE JE MOET LEVEN.

 

 

 

 

 

 Hoofdstuk XIV

 

Omdat echter het leven van de mens op aarde een beproeving is en allen die eerbiedig willen leven in Christus, vervolging lijden, Jullie tegenstander de duivel bovendien als een brullende leeuw rondgaat zoekend wie hij zal verslinden, zullen jullie aller-zorgzaamst je beijveren de wapenrusting Gods aan te trekken, opdat je de hinderlagen van de onvriend kunt weerstaan.

 

 

Omgord moeten zijn de lendenen met de gordel van de kuisheid. Beschermd moet zijn de borst met heilige overwegingen; er staat immers geschreven:

"Heilige overweging zal je behouden". Aangetrokken moet worden het harnas van de gerechtigheid, zodat je de Heer je God met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht bemint en je naaste als jezelf.

 

Genomen moet worden bij alles het schild van het vertrouwen, waarmee je alle vurige pijlen van de ellendeling kunt doven; zonder vertrouwen is het immers onmogelijk God te behagen.

 

De helm ook van het heil moet op het hoofd worden gezet, opdat je het heil verhoopt van de enige Heiland, die zijn volk heel maakt van zijn schendingen. Het zwaard nu van de geest, dat is het woord van God, wone overvloedig in jullie mond en hart.

 

En wat ook maar door jullie gedaan moet worden,

het gebeure in het woord van de Heer.