vorige pagina

 

 

LIEFDE  =  MENSENLIEFDE ? 

MINNE  =  GODSLIEFDE ?

Wat is liefde, wat is Minne?

Dat zijn samenwerkende ‘invloeden’ van intense ‘gelukservaringen’ die door geboorte of ontstaanskracht als schoonheid en ‘waarachtigheid’ zichtbaar voor ons wordt, en dat in ieder mens aanwezig is van geboorte af, en dat wordt vanuit een ‘eeuwigheids beginsel’ aan ieder van ons meegegeven; je wordt er door geraakt als de golfslag van een eeuwig weten. Met herkenbare gevoelens uit het binnenste van je ‘zijn’ kan het je hart doen vibreren, en die vibraties doen een verlangen naar verzadiging ontstaan. Het overvalt je dan als een huivering, en er ontstaat een hunkering naar meer, en heel je wezen wil bezwangerd raken van deze gelukservaringen.

De contrasten in licht en donker in de ‘schoonheid en de pracht’ van de natuur doen mij, een gloed van liefdesbeweging ervaren, in weemoed, ‘weemoed’ niet van treurnis, maar van verwachting naar gevoelens van ‘een iets’ dat er blijvend en eeuwig voor mij was en is. Tranen wellen op achter mijn oogleden, vanuit een ‘diepte’ dat boven mijn ‘eigen’ individu uitstijgt, en golvend wordt aangezet van ‘binnen’ uit met ongekende kracht, twijfelgevoelens wegspoelend; krachten door de geest opgewekt, en voortgestuwd vanuit een ‘bron’ van een oorspronkelijk onbekend verleden, dat mij ‘mens van nu’, door liefdesklanken, vanuit het heden ‘als een diep verlangen’ wordt getoond.

‘Liefdesklanken’ die in volle vrijheid worden ontvangen, diepten, spelonken en donkere dalen overstijgend en ons verlichtend in beloftes van ‘ontmoetingen’ in vandaag en morgen.

S’mensen ‘liefdesverlangen’ doet ons mensen uitstijgen boven het dier, het mogen liefdeservaringen of liefdesklanken van een elegante schoonheid worden, een schoonheid die aan ons en door ons; in woord, gebed en gezang worden uitgesproken, bezongen of medegedeeld, en die ons doen uitstijgen boven onze dagelijkse besognes uit.

‘Liefdesvibraties’ (ook wel Gods inwerkingen genoemd)… die harten beroeren tot emotionele kwaliteit, ‘dat’ is s’mensen verlangen, vanuit een persoonlijk mensoverstijgende bewustzijnslaag, naar een spirituele kracht, die het wereldse van doemende machten wil bevrijden.

‘Liefdesklanken’ ‘liefdesgebeurtenissen’ … verstaanbaar en herkenbaar voor allen die er voor open staan, klinkt op uit de bron der bronnen; emoties in banen leidend, waarin relationele contacten een belangrijke plaats zullen vinden; dat in; ‘overstijgende/fasen’ van lijdzaamheid, wanhoop en verlangen “liefdesverlangen” in geloof, hoop en zorg, doet waarmaken, en vertrouwen doet ‘zichtbaar maken’ dat zo belangrijk is, in liefdesgebeurtenissen en liefdescontacten. Dit ‘vertrouwen’ laat herkenbaar worden de ‘wisselbaarheid’ van liefdeservaringen, waarvan voor ‘allen’ de zichtbaarheid ervan zo belangrijk is.

Liefdeservaringen en liefdesverlangen zijn belangrijke ‘elementen’ voor ’het’ voortbestaan van menselijke samenlevingen. Dit ‘liefdevermogen’. dat in woord en gebaar wordt verklankt in tederheid en begrip, zijn de deugdzame vermogens die ons geleerd zijn. Door ‘geloof’, ‘hoop’ en ‘liefde’ kunnen wij mensen ‘omvormingen’ teweeg brengen, die ten goede komen aan menselijke tekortkomingen van de ‘ander’  door te ‘beminnen’ of ‘lief’ te hebben, ten bate van die ‘liefdesbewegingen’ voor “allen“.

Liefde en Minnebeleving, zijn eeuwige ervaringsmomenten die herkenbaar blijken te zijn en zullen blijven, omdat ze voortkomen uit de “bron der bronnen” (1) en geldig is en zal blijven voor ‘alle’ mensen opdat ze kunnen ‘zien’ en omdat ze ‘willen’ zien de belangrijkste energie beweging op aarde, het ‘wisselbare liefdesvermogen’ van de ene mens tot de andere mens.

-Dat is ‘Liefde’

               - Dat is ‘Minne’

                                      - Dat is ‘Vonk’ van voortbestaan

 

(1 bron der bronnen = scheppende macht of kracht oorzakelijk verbonden aan het ontstaan van alle ding, het meest oorspronkelijke, van al het bestaan vooraf)

 

(Anthoon Budel – Tmeegvds - Dieren)