vorige pagina

 

 

ONTMOETING IN STILTE

 

            

Stilte momenten in het Kasteelklooster Bronckhorst te Velp.

 

Het zou mooi zijn als er in een dagdeel van de week op het Kloosterkasteel, een moment zou zijn, van bezinning en bij elkaar komen. Om even te vieren dat we op ‘deze plek’, samen “Het Ambacht Centrum Grave” gestalte en toekomstzin mogen geven.

 In de vorm van samen rond een vlam, symbool of tekst ‘compassie ontmoeting en stilte’ beleven, op een wijze dat past in de structuur van het Kloostercomplex en het Ambacht Centrum.

Waarom dit stilte moment? Klik hier ...

 

 

1.

 

Omzien naar elkaar in stilte en ontmoeting.

 

2.

 

Een ieder wordt uitgenodigd om, bijvoorbeeld om 12.00 uur in de ruimte naast de voordeur even bij elkaar te komen.

 

3.

 

Om ‘samen’ even een stilte moment te nemen, om een bezinningsmoment te beleven, door in een ‘kring’ plaats te nemen, op een stoel of staande.

 

4.

 

We gaan dit anders doen dan dat we dit in kloosters of kerken gewend zijn. Het wordt een ‘stilte meditatie’ voor ‘ontmoeting’.

 

5.

 

We groeten elkaar, en gaan in contact door elkaar even aan te zien, zonder in gesprek te gaan.

 

6.

 

Vervolgens nemen we plaats op een stoel of staande in een kring, en we richten ons op een centraal midden.

 

7.

 

Dat centrale midden kan uit een vlam, een symbool, een beeld of tekst bestaan. Dat symbool staat voor liefde, mededogen, ontvankelijkheid en betrokken zijn op elkaar.

 

8.

 

Tegelijkertijd zijn we bewust van de aanwezigheid van de ander, in een ontspannen sfeer.

 

9.

 

Zitten voor innerlijke rust, en het ervaren van “liefdesintensiteit” in jezelf en de ander.

 

10.

 

Een moment van ‘compassie’ delen door elkaar aan te zien in ontmoeting en waarachtigheid.

 

11.

 

“Liefdes-intensiteit” is te ervaren als pure levenskracht.

 

 

We sluiten af met het lezen van een tekst, vandaag uit: Bronnen van verlangen.

 Anthoon Lucas Budel

27 november 2019

Velp [NB]

  

Bronnen van verlangen’

 ‘Liefde’

Je bent in mij als levenslicht

Jij doorgloeit mijn duisternis

Jij bent mijn sterkte.

Ik bekleed mij met jou in waardigheid

Ik bevrijd mij als jou van narrigheid.

 

Door jou, wordt ik beschermd tegen verborgen machten

Hoe wonderlijk ben jij in alles verweven.

‘Jij liefde’

bron van leven

bron van verlangen

bron van wijsheid.

 

Jij bent ons nabij

Alle dagen in ons leven.

 

Anthoon Lucas Budel

a.budel1@chello.nl

27 november 2019

Velp [NB]